V              
       

www.pp-tech.cz

       
   

Stroje s nepohyblivým pracovním místem typ "box/dvojbox"

Pájecí stroje s nepohyblivým pracovním místem (typ "box / dvojbox") jsou s výhodou nasazovány pro pájení tvarově a prostorově náročnějších dílů (typickým výrobkem je např. blok/peanut nebo ventilek pájený na tvarovanou delší trubku) s relativně nízkými požadavky na hodinovou výkonnost stroje. 

Zatímco stroj "box" mívá jen jedno pracovní místo, stroj typu "dvojbox" mívá tato pracoviště dvě. Podle požadavků procesu mohou tato pracoviště sdílet jak obsluhu (která mezi nimi přechází), tak i rozvody médií - typ "dual dvojbox", případně mohou být úplně nezávislá/samostatná - typ "twin dvojbox".

Takt stroje vždy programovatelný cca 30 až 90 sekund tj. teoretická hodinová kapacita 40-120 ks zapájených výrobků (v případě nasazení dvojitých pájecích přípravků teoreticky až 240 ks/hod).

Pro vlastní řízení ohřevu a pájecího procesu  se nejčastěji nasazuje časovač, podavač nebo CCD kamera, případně i kombinace uvedených způsobů řízení.

Integrovanou součástí stroje často bývá i okruh vodního chlazení (v případě uzavřeného okruhu vybavený samostatně stojící věží vodního chlazení se zásobníkem chladící vody, sedimentační a filtrační jednotkou a oběhovým čerpadlem).

 

"Typický" stroj twin dvojbox (typ TA 4025C):

 

© PP 07/2017