V              
       

www.pp-tech.cz

       
   

Download

Aktuální výpis z Obchodního rejstříku (formát *.pdf, cca 800kByte)  
Prezentace PP-tech, s.r.o. (formát *.pps, cca 1.4MByte)

Nabídkový list 2020 (formát *.pdf, cca 900kByte)

List of Clients 2020 (formát *pdf, cca 50kByte)

CCD kamera (formát *.wmv, cca 3.8MByte)

Podavač (formát *.wmv, cca 3.5MByte)
Pájecí box (formát *.avi, cca 50MByte)
Pájecí automat (formát *.avi, cca 50MByte)
Průběžná pájecí komora (formát *.avi, cca 86MByte)

© PP 01/2021