V              
       

www.pp-tech.cz

       
   

Stroje s otočným pracovním stolem typ "karusel"typ "karusel"

Pájecí stroje s otočným stolem (typ "karusel") jsou s výhodou nasazovány pro pájení tvarově a prostorově méně náročných dílů (typickým výrobkem je např. blok/peanut pájený na přímou nebo ohnutou trubku, případně ventilek na trubku) s vysokými požadavky na hodinovou výkonnost stroje.

Takt stroje vždy programovatelný cca 12 až 60 sekund tj. teoretická hodinová kapacita 60-300 ks zapájených výrobků (v případě 10/12 poz. stroje s dvoučlennou obsluhou a nasazenými dvojitými pájecími přípravky teoreticky až 600 ks/hod).

Z důvodu technického řešení vysoce přesného vačkového mechanismu pohonu/polohování otočného stolu jsou stroje vždy navrhovány se  sudým počtem pozic (stroje navržené pro jednočlennou obsluhu nejčastěji 4, 6 nebo 8 pozic; stroje s 10 nebo 12 pozicemi jsou většinou navrhovány v konfiguraci pro dvoučlennou obsluhu).

Pro vlastní řízení ohřevu a pájecího procesu na pájecích pozicích se nejčastěji nasazuje podavač nebo CCD kamera, na předehřívacích pozicích je proces vždy řízen časovači.

Integrovanou součástí stroje často bývá i okruh vodního chlazení (v případě uzavřeného okruhu vybavený samostatně stojící věží vodního chlazení se zásobníkem chladící vody, sedimentační a filtrační jednotkou a oběhovým čerpadlem).

 

"Typický" 8 pozicový stroj - karusel (typ TA3790ER-B):

 

 

Uspořádání pracovních pozic zobrazeného stroje*:

1.poz - ruční odebírání zapájených výrobků / zakládání čerstvých dílů pro pájení (pracoviště obsluhy) 

2.poz - automatické dávkování tavidla

3.poz - předehřev

4.poz - předehřev

5.poz - pájení

6.poz - chlazení vzduchem

7.poz - chlazení vodní sprchou

8.poz-  volná (předpřipravená jako pracoviště druhé obsluhy v případě odděleného odebírání výrobků a zakládání

           dílů z důvodu časové náročnosti manipulačních operací)

 

* Sled jednotlivých pozic stroje je vždy přizpůsoben technologickým požadavkům procesu.

© PP 07/2017