V              
       

www.pp-tech.cz

       
   

Stroje s průběžným pohybem výrobku typ "pájecí komora"

stroje s průběžným pohybem výrob

Pájecí stroje s průběžným pohybem výrobku (typ "komora") jsou s výhodou nasazovány pro pájení tvarově jednoduchých výrobků s velkým počtem pájených míst (typickým výrobkem je pájení vratných kolínek tepelných výměníků). 

Výrobek určený k pájení je ručně zakládán (včetně pájených dílů a pájky ve formě kroužků) na unášecí element (nejčastěji pásový nebo řetězový dopravník), který jej dopraví do pájecí komory, kde dochází k postupném pájení spojů - průběžným pohybem výrobku unášeného skrz plamennou oblast).

Rychlost pohybu výrobku je vždy programovatelná, rovněž tak intenzita ohřevu, řízení procesu pouze časováním.

 

Průběžný pájecí stroj typ komora (typ TA 4388):

 

© PP 07/2017