V              
       

www.pp-tech.cz

       
   

Technika

Pájecí stroje dodávané společností PP-tech, s.r.o. nejen splňují všechny požadavky (aplikovatelné evropské i české) legislativy i technických norem (design, bezpečnost, ergonomie a provedení), ale navíc jsou vždy přizpůsobeny technologickému účelu a specifickým požadavkům a přáním zákazníků (prostorové řešení, konstrukční provedení a použité komponenty, barevné schéma apod.)

 

U strojů s plamenným ohřevem jsou distribuční větve spalovaných plynů (vzduch + zemní plyn, propan, acetylén apod., případně i s přídavkem plynného tavidla, pokud to proces vyžaduje) navrhovány tak, aby (v čase řízeně proměnné) průtoky byly přesně a dlouhodobě přesně regulovány (používají se např. přesné škrtící ventily nebo proporcionální servoventily nebo plováčkové trubicové průtokoměry nebo hmotnostní digitálně řízené průtokoměry renomovaných světových dodavatelů, např. EMKO, Honeywell, Burkert, Alicat, Bronkhorst a další).

 

Mimo klasických způsobů řízení pájecího procesu (časem nebo teplotou) mohou být stroje vybaveny unikátním inteligentním podavačem pájecího drátu nebo CCD kamerou.

 

Řízení časem (timer): modulace přísunu tepla do procesu se odehrává podle předprogramovaného scénaře (časové osy), kdy jednotlivé kroky ohřevu po sobě následují v přesně definovaných časech (daných programovou recepturou - tj. stroj nereaguje flexibilně na měnící se podmínky v pájeném spoji)

 

Řízení teplotou (pyrometr): bezdotykově snímaná teplota vybraného místa (buďto přímo - pájený spoj nebo jiné dobře viditelné/snímatelné místo na výrobku, nebo nepřímo - definované místo na pájecím přípravku) je vyhodnocována a stává se řídídím signálem určujícím průběh přísunu tepla do procesu (tj. proces je flexibilní, avšak je zatížen chybou měření teploty - speciálně u hliníku a jeho slitin je emisivita povrchu natolik "problematickou" veličinou, že průmyslové nasazení je možné pouze se speciálními typy infrapyrometrů)

 

Řízení (inteligentním) podavačem pájecího drátu: unikátní řešení podavače, kdy se samotný pájecí drát stává čidlem určujícím (nikoli měřícím!) teplotu v pájeném místě. Vhledem ke garantovaným vlastnostem používaných pájek (teplota solidu/likvidu) je proces velmi přesně, avšak flexibilně řízen. Podrobnosti (ilustrativní videosekvenci) naleznete v sekci download.

 

Řízení CCD kamerou: časové změny digitalizovaného obrazu pájeného místa (při použití vnitřního pájecího kroužku obrazu specifické části výrobku) jsou automaticky detekovány, vyhodnocovány a stávají se velmi přesným řídícím signálem určujícím průběh přísunu tepla do procesu. Podrobnosti (ilustrativní videosekvenci) naleznete v sekci download.

© PP 07/2017